Угода користувача

Останні зміни від 1.7.2017 р

 1. Загальні положення
  1. Ця Угода користувача (далі - Угода) відноситься до сайту Інтернет-магазину, розташованому за адресою https://biodnepr.com
  2. Сайт Інтернет-магазину (далі - Сайт) є власністю ФОП Гаврилишина В.Г.
  3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту Інтернет-магазину (далі - Адміністрація сайту) і Користувачем даного Сайту
  4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача. Дату останньої редакції Угоди можна дізнатися, глянувши на рядок 'Останні зміни від' під заголовком цього тексту
  5. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди і змін, внесених до цієї Угоди
  6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін в ньому
 2. Визначення термінів
  1. Перераховані нижче терміни мають для цілей цієї Угоди наступні значення:
   • Інтернет-магазин - сайт, розташований на доменному імені https://biodnepr.com, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів, що містить інформацію про Товари, Продавця, яка дозволяє здійснити вибір, замовлення і придбання Товару
   • Адміністрація сайту Інтернет-магазину - співробітники, уповноважені на управління Сайтом
   • Користувач сайту Інтернет-магазину (далі - Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт
   • Зміст сайту Інтернет-магазину (далі - зміст) - охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові і інші твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту і інші об’єкти інтелектуальної власності все разом і/або окремо, що містяться на сайті Інтернет-магазину
 3. Предмет угоди
  1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві Інтернет-магазину доступу до Товарів, що містяться на Сайті, і послуг, що надаються
  2. Інтернет-магазин надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів):
   • доступ до електронного контенту
   • доступ до засобів пошуку та навігації Інтернет-магазину
   • надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій користувачів, виставлення оцінок контенту Інтернет-магазину
   • доступ до інформації про товар і до інформації про придбання Товару
   • інші види послуг (сервісів), які реалізуються на сторінках Інтернет-магазину
  3. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент послуги (сервіси) Інтернет-магазину, а також будь-які їх подальші модифікації, і додаткові послуги (сервіси) Інтернет-магазину, що з’являться в подальшому
  4. Доступ до Інтернет-магазину надається на безкоштовній основі
  5. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди
  6. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України
 4. Права і обов’язки сторін
  1. Адміністрація сайту має право:
   • Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті і/або змісту даного Сайту
   • Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди
  2. Користувач має право:
   • Отримати доступ до використання Сайту
   • Користуватися всіма наявними на Сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, запропоновані на Сайті
   • Задавати будь-які питання, що відносяться до послуг Інтернет-магазину за телефонами або електронною поштою, які вказані на Сайті
   • Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством України
  3. Користувач Сайту зобов’язується:
   • Надавати за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються цим Сайтом
   • Дотримуватися майнових і немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту
   • Не робити дій, які можуть розглядатися як ті, що порушують нормальну роботу Сайту
   • Не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну і таку, що охороняється законодавством України, інформацію про фізичних або юридичних осіб
   • Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України
   • Не застосовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації сайту
   • Чи не використовувати сервіси сайту Інтернет-магазину з метою:
    • завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і/або дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить недостовірні відомості та/або образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади
    • спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України
    • порушення прав неповнолітніх осіб та/або заподіяння їм шкоди в будь-якій формі
    • утиску прав меншин
    • уявлення себе за іншу людину або представника організації і/або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників даного Інтернет-магазину
    • введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого Товару з каталогу Інтернет-магазину, розміщеного на Сайті
    • некоректного порівняння Товару, а також формування негативного ставлення до осіб, які не користуються певними Товарами, або засудження таких осіб
  4. Користувачеві забороняється:
   • Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту даного Інтернет-магазину
   • Порушувати належне функціонування Сайту
   • Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту
   • Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті
   • Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту
   • Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту
   • Використовувати Сайт та його Зміст з будь-якою метою, забороненою законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Інтернет-магазину або інших осіб
 5. Використання сайту інтернет-магазину
  1. Сайт та Зміст, що входить до складу Сайту, належать і управляються Адміністрацією сайту
  2. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширене будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту
  3. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію
  4. Придбання Товару, пропонованого на Сайті, може вимагати створення облікового запису Користувача
  5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису
  6. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля або будь-якого іншого порушення системи безпеки
  7. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати акаунт Користувача, якщо він не використовувався більше 6 календарних місяців поспіль без повідомлення Користувача
  8. Ця Угода поширює свою дію на всі додаткові положення та умови про покупку Товару і надання послуг, що надаються на Сайті
  9. Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди
  10. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів і послуг, пропонованих на Сайті, і/або в їх ціни
 6. Відповідальність
  1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються
  2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:
   • Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах
   • Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки пов’язані з їх роботою
   • Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов’язань по забезпеченню користувачів такими засобами
 7. Порушення умов угоди Користувача
  1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно в зв’язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права Адміністрації сайту або в права інших користувачів Сайту
  2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав або безпеки користувачів
  3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття
  4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і/або заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або умови користування Сайтом, що містяться в інших документах, а також у разі припинення дії Сайту або через технічні неполадки або проблеми
  5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом
 8. Вирішення суперечок
  1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або суперечок між Сторонами цієї Угоди обов’язковою умовою до звернення в суд є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання суперечки)
  2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії
  3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка з Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством України
  4. Будь-який позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред’явлений протягом 7 днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на матеріали Сайту, які охороняються відповідно до законодавства. При порушенні умов даного пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю
 9. Додаткові умови
  1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди Користувача
  2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень
БиоДнепр biodnepr.com - Картинка 1-1
© 2004-2021 biodnepr.com
ЛІКІВ тут НЕМА
Биоднепр:
для здоровья и красоты
Пн-Нд 800-2300
099-482-90-35, 096-321-57-38
e-mail: info@biodnepr.com
Вкажіть свій телефон, наприклад: 0991234567, і я Вам передзвоню

Натисніть і потрапите в кошик - Картинка 1-1


0 шт
0 грн
Прайс-лист